Naujienos

Su Valstybės atkūrimo diena!

Vasario 14 dieną Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos bendruomenė minėjo Lietuvos valstybės atkūrimo 102-ąsias metines. Maironiečių būrelio nariai priminė, kad 1918 m. vasario 16-oji viena reikšmingiausių Lietuvos istorijoje datų, tą dieną buvo pasirašytas Lietuvos  Nepriklausomybės  atkūrimo aktas.

Susirinkusius pasveikino Europos parlamentaro Bronio Ropės padėjėja Jūratė Žilinskienė ir mokyklos direktorė Jurgita Zalatorienė. Renginio metu padėkos raštais ir dovanėlėmis apdovanoti konkursuose ir akcijose dalyvavę mokiniai, juos ruošę mokytojai. Istorijos mokytojos Dalios Greviškienės linkėjimu užbaigę minėjimą, pasiėmę ryškiaspalvius vėjo malūnėlius – valstybės atkūrimo bei augimo simbolius, kurie įkūnija laisvės troškimą, suteikia jėgų ir narsos, mokiniai, mokytojai, svečiai rikiavosi mokyklos kieme šventinei eisenai. Trispalvė Lietuvos vėliava pleveno mokyklos tarybos nario, 7 klasės mokinio Justo Baltramiejūno rankose. Kolonai stabtelėjus prie Nepriklausomybės paminklo, Upytės centre, mokinės Kamilė Sasnauskaitė ir Jogilė Abloževičiūtė ryškiaspalve gėlių puokšte pagerbė žuvusiuosius už Lietuvos laisvę. Prie Senojo Nepriklausomybės paminklo Upytės Šv. Karolio Boromiejaus bažnyčios šventoriuje mokiniai, ikimokyklinio ugdymo skyriaus ugdytiniai skaitė eiles. Trispalve juostele papuošė kunigo, tautos šviesuolio Juozo Stakausko kapą, kuris aktyviai prisidėjo prie Lietuvos konferencijos, kurios metu buvo išrinkta Nepriklausomybės aktą pasirašiusi Lietuvos Taryba, organizavimo. Sugiedoję Tautinę giesmę, linkėdami vieni kitiems džiaugsmingų vienybės akimirkų šventės dalyviai išsiskirstė, šventai tikėdami, kad mūsų pareiga didžiuotis, gerbti, saugoti, ginti ir branginti Lietuvą.

Šventinio renginio metu buvo siekiama puoselėti tautinę savimonę, pilietiškumo ir patriotiškumo jausmą, pagarbą savo šaliai, tautai, kultūrai.  

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Odeta Baltramiejūnienė