Naujienos

Sveikinam

Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos 7 klasės mokinys Justas Baltramiejūnas dalyvavo 52-ajame Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso rajono etape.

Konkursui mokinys pateikė tiriamosios tautosakos darbą „Skirtingo amžiaus žmonių požiūris į liaudies dainas“.  Komisija įvertinusi Justo darbą skyrė jam trečiąją vietą.

Dėkoju lietuvių kalbos mokytojai metodininkei Vidai Ramoškienei už konsultacijas ir pagalbą ruošiantis konkursui. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Odeta Baltramiejūnienė