Naujienos

Sveikiname!

Posted

Gruodžio 14 dieną Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje vyko II Aukštaitijos regiono jaunųjų dainininkų konkursas, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti. Konkurse varžėsi Aukštaitijos regiono ikimokyklinių ugdymo įstaigų, bendrojo lavinimo mokyklų, menų ir muzikos mokyklų mokiniai.
Kas antrus metus rengiamame solistų ir duetų konkurse globojama lietuvių liaudies daina, dainavimo kultūra, saugomos ir puoselėjamos nacionalinės muzikos tradicijos, skatinamas domėjimasis klasikiniu dainavimu. Į konkursą suvažiavo jaunieji dainininkai iš Ukmergės, Molėtų, Kupiškio, Panevėžio, Šiaulių meno mokyklų ir dainavimo studijų. Konkurso dalyvius vertino Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ir Lietuvos edukologijos universitetų docentė, dainininkė Zita Grigienė, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos direktorė, choro dirigavimo mokytoja metodininkė Emilija Krikščiūnaitė, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos dainavimo metodinės grupės pirmininkė Regina Juškienė.
Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriui atstovavo jaunosios solistės  Vėjūnė Šinušaitė ir Lėja Abloževičiūtė. Vėjūnė atliko A. Kuprio dainą ,,Kiškio dūdelė” ir O. Pučinskienės harmonizuotą l. l. dainą ,,Padarė žvirblelis”. Lėja padainavo Vl. Bagdono ir K. Jakubėno dainą ,,Pupa” ir O. Pučinskienės harmonizuotą l. l. dainą ,,Oi, tu pelėda”. Mergaites konkursui ruošė ir akomponavo meninio ugdymo pedagogė Aldona Jankovskaja. Muzikos mylėtojos apdovanotos II ir III vietos laureatų diplomais.
Didžiuojamės ir nuoširdžiai sveikiname mergaites, jų tėvelius, bei vadovę. Linkime ir ateityje daug gražių ir skambių dainų!

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja Rūta Zalatorienė