Naujienos

Šventų Velykų belaukiant

Bundančiai gamtai paskelbus pavasario šventės atėjimą balandžio 8–9 dienomis Aukštaitijos tunto Aušrinės, Bakutės, Antano Belazaro ir Vinco Svirskio draugovės dalyvavo Skautų pavasario stovykloje „Šventų Velykų belaukiant.”
Veiklas pradėjome Šventomis Mišiomis Krekenavos Bazilikoje. Kai grįžo į gimnaziją, jaunieji skautai mokėsi daryti verbas, įvairiais būdais marginti margučius. Tradiciškai prisiminė skautų mazgų rišimo technikas, pasikartojo skautoramą ir vykdė kitas ugdomąsias veiklas. Skautai turėjo galimybę tobulinti savo asmeninius patyriminius gebėjimus.
Drauge su skautų būriu linkime Atgimimo laikotarpiu dalinti žmonėms gerumą, šypsenas, lai jūsų širdys prisipildys gaivaus pavasariško džiaugsmo ir vidinės darnos. Su artėjančiomis Šventomis Velykomis!
Veiklos įgyvendintos pagal NVŠ programą „Skautorama” (Panevėžio r. sav.) iš Panevėžio rajono savivaldybės skirtų valstybės biudžeto lėšų.

Tuntininkė Ilona Dauderienė