Naujienos

Šviesi spalio mėnesio mozaika

Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos mokiniams spalio mėnuo ne tik aktyvaus mokymosi, bet ir įdomių renginių mėnuo.

Lapų grėbimo akcija „Sugrėbkime rudenį“ – puiki komandos formavimo ir socialinės veiklos organizavimo forma. Šiais mokslo metais mokiniai lapus grėbė ne tik mokykloje, bet ir bažnyčios šventoriuje. Po talkos jau tradicija tapo pasivaišinti gintarine obuoliene – juk nuo seno lietuviai patalkėmis darbininkus pamalonindavo.

Nors tarptautinė Europos kalbų diena minima rugsėjo 25 dieną, upytiečiai kalbų savaitę organizavo spalio pabaigoje – mokiniai domėjosi Europos šalių tradicijomis, valstybiniais simboliais, tradicine šalių virtuve. Pristatydami savo nupieštus plakatus apie pasirinktą šalį, mokiniai vardino įdomius faktus apie pasirinktas šalis, uždavinėjo klausimus, žaidė žaidimus.

Praktiniams įgūdžiams ugdyti gamtos mokslų pamokose atliekami bandymai ir eksperimentai. Tokios pamokos motyvuoja ir padeda mokiniui orientuotis į tikslą, aktualizuoja mokinio turimas žinias ir įgūdžius, turi įtakos tolimesnei mokymosi kokybei. Viena iš tokių pamokų vyko 5 klasėje – mokiniai bandė išskirstyti medžiagų mišinį filtravimo ir garinimo būdais. Noras patiems atlikti, pabandyti ir išsiaiškinti žadina mokinių smalsumą ir susidomėjimą, o mokytojui padeda pasiekti pamokos tikslus.

Visą savaitę vaikai ir jų tėvai į mokyklą nešė moliūgus – 36 mokiniai norėjo dalyvauti moliūgų skaptavimo šventėje ir sukurti mokyklai žibintą. Mokytojų ir vyresniųjų mokinių padedami renginio dalyviai išpjaustė įvairių išraiškų veidelius, šaukštais išskobė moliūgų vidų ir sustatė juos mokyklos gėlyne. Apdovanoti didžiausių, mažiausių, žaliausių, gražiausiai margų storašonių moliūgų šeimininkai. Pasivaišinę moliūgų pyragu daugelis žadėjo atvažiuoti į mokyklą, kai bus uždegtos žvakutės ir moliūgai ims šypsotis savo šviečiančiomis šypsenomis.

Mokytis ir tobulėti, kurti ir dovanoti džiaugsmą – savaitės raktiniai žodžiai, detalės, kurios susidėliojo į šviesią ir spalvingą spalio mėnesio mozaiką. 

Direktorė Jurgita Zalatorienė