Naujienos

Šviesos savaitė

Spalio paskutinę savaitę mokykloje kasdien darėsi šviesiau ir šilčiau. Tikriausiai Jūs pagalvojote, kad šiluma sklinda nuo ant sienų pakabintų radiatorių, o šviesiau nuo rudeninės saulutės, kuri kasdien vis sunkiau kyla, ir vis greičiau leidžiasi. Ne, tikrai ne.

Šviesiau ir šilčiau darėsi nuo mokyklon sugūžėjusių moliūgų, kuriuos visą vasarą augino, laistė ir prižiūrėjo mokiniai. Iš pavasarį pasėtų mažų sėklelių užaugo ryškios ir didelės daržovės, ne kiekvienas galėjo ar įstengė jas pakelti. Džiaugdamiesi derliumi, gėrėdamiesi storuliais moliūgais juos išmatavome, apžiūrėjome ir įvertinome. Išrinkome margiausią, žaliausią, raudoniausią, pailgiausią, mažiausią ir didžiausią moliūgų karalių, kuris užaugo šeštos klasės mokinės Odetos Žitkevičiūtės darže. Apdovanojus konkurso dalyvius ir nugalėtojus, iki alkūnių atsiraitę rankoves kibome į darbą – pjaustėme žibintus, kuriais neilgai trukus papuošėme mokyklos gėlyną. 

Spalio paskutinį, vėlyvą vakarą įžiebėme žibintus, linkėdami, kad visų mintyse, širdyse ir veiduose būtų šviesu ir šilta.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Odeta Baltramiejūnienė