Naujienos

Tegul skleidžiasi gerumas

Posted

Upytės Antano Belazaro pagrindinėje mokykloje gruodžio mėnesį jaučiamas saulėgrįžos laukimas ir pasirengimas didžiausioms žiemos šventėms.
Sekmadienį Upytės šv. Karolio Boromiejaus bažnyčioje mokiniai su tikybos mokytoja Ilona Dauderiene perdavė kunigui dr. Gediminui Jankūnui simbolinę ugnį, kurią skautai parvežė iš Betliejaus ir pasidalino su tūkstančiais žmonių. Tikinčiuosius džiugino bažnytėlėje eksponuojama mokinių darbų paroda „Advento vainikas“.
Mokykloje atsiradus eglutei, koridorius pakvipo mišku, vaikai ją puošė iš namų atsineštais žaisliukais. Prasidėjus paskutinei advento savaitei, nuo simbolinės taikos ugnies nusitiesė gerumo, supratimo, pagarbos ir susitaikymo keliai, kuriuos tiesė mokiniai ir mokytojai. Nupynę vainiką, simbolizuojantį saulę, amžinumą ir vienybę, į jį sudėjo visada žaliuojančių eglių šakeles, išreiškiančias viltį ir amžiną gyvenimą, obuolius – gyvybės simbolius, papuošė kankorėžiais ir žaisliukais. Uždegę žvakeles, visi susibūrė arčiau – ne be reikalo nuo seno manoma, kad ugnis yra namų židinio simbolis. Ant eglutės suspindus Kalėdines melodijas grojančioms lemputėms, visi patikėjo, kad šventės jau labai arti.
Gruodžio 22-ąją šiaurės ašigalis labiausiai nukrypsta nuo saulės ir šią dieną 3 klasės mokiniai pakvietė visus į rytmetį. Dainuodami ir deklamuodami gražiausius posmus vaikai kvietė visus susitaikyti, vienas kitam nusišypsoti ir „pakelti širdis į šviesą, į viltį“.
Kalėdinės giesmės žodžiais palinkėję vieni kitiems paties geriausio, patikėjome paslaptingojo laikotarpio galia, kai galime atsisveikinti su blogybėmis, išvalyti sielą ir laukti šviesos, kuri visada nugali tamsą.

Direktorė Jurgita Zalatorienė