Naujienos

Tradicinė vakaronė „Po rudens darbų“

Posted

Spalio 28 dieną gyventojų bendruomenė „Upytės žemė“, dalyvaujanti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuotame projekte „Stipri šeima – darni bendruomenė“, organizavo tradicinę liaudišką vakaronę „Po rudens darbų“.
Susirinkusieji mokyklos sporto salėje dairėsi į lietsargiais – rudens palydovais, papuoštas lubas, minkšta kilimine danga išklotas grindis. Gerai nusiteikę renginio vedėjai – bendruomenės narė Ina Visickienė ir Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos mokytojas Vidas Pečiulis, pakvietė pagal lietuvių liaudies papročius susitikus susitaikyti, atleisti vienas kitam skriaudas ir paduoti ranką, o dar geriau – apsikabinti. Bendruomenės pirmininkas Audrius Zalatoris pasveikino susirinkusius, padėkojo visiems, kurie padėjo rengti šventę ir palinkėjo gerai praleisti vakarą. Elvyra Gruzdevienė, kurios eilėmis prasidėjo vakaronė, paskaitė eilėraštį iš ką tik išleistos eilėraščių knygelės „Lino žiedų medus“. Pasidžiaugę kūrybinga bendruomenės nare, vedantieji paskelbė: Upytės jaunimas meta iššūkį ir kviečia į liaudiškų šokių varžytuves. Linksmai griežiant Panevėžio folkloro ansamblio „Raskila“ muzikantams, jaunieji šokėjai savo pasirodymą pradėjo žemaitišku šokiu „Grečenikė“, toliau sekė trankusis „Transveras“, „Gyvataras“, „Ant kalno karklai“ ir visoje šiaurės Lietuvoje paplitęs, net Latvijoje žinomas „Malūnėlis“. Paskelbus varžytuvių lygiąsias, bendruomenės pirmininkui atriekus pirmąją duonos riekę, buvo padėkota dalyvavusiems tradicinių patiekalų konkurse „Iš mūsų rankų – ant jūsų stalo“. Šeimininkėms pakvietus pasivaišinti gardžiais patiekalais, visi pasistiprino ir vėl suko ratelius, pliaukšėjo delnais ir linksminosi iš širdies.
Senolių tradicija susiburti pabaigus darbus suartino bendruomenę, o liaudies šokis – nuo amžių amžinųjų padėjęs išreikšti emocijas judesiais, patenkinantis žmogaus norą judėti, ugdantis tautiškumą ir estetines pažiūras, buvo vakarėlio vinis, kuri tiko visiems – ir jauniems, ir vyresniems.

Direktorė Jurgita Zalatorienė