Naujienos

Ugdymas karjerai

Mokyklos ugdymo turinys praplečiamas įvairiomis integruotomis programomis, viena iš jų –  ugdymo karjerai.
Mokyklos karjeros koordinatorė Dalia Greviškienė stengiasi supažindinti kiekvieną mokinį su profesijų įvairove, klasių auklėtojai, mokytojai skatina gebėjimus, mokymosi rezultatus sieti su karjeros pasirinkimu, kelti gyvenimo ir karjeros tikslus ir priimti sprendimus.
Gegužės 6 dieną mokykloje vyko renginys, kuriame mokiniai galėjo ugdytis karjeros kompetenciją savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, planavimo ir įgyvendinimo srityse. Panevėžio teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centro skyriaus vyriausioji specialistė Vilanda Gustaitė 7–10 klasių mokiniams pateikė anketas, kurios padeda nustatyti žmogaus polinkius ir interesus, tokius svarbius norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, o vėliau ir profesiją.
Pritariame kinų filosofo, pedagogo Konfucijaus žodžiams: „Pasirink mėgstamą darbą ir tau gyvenime nė vienos dienos nereikės dirbti“.

Direktorė Jurgita Zalatorienė