Naujienos

Vaikai – didžiausias turtas žemėje

Išdykauja, žaidžia, liūdi, siaučia,
nesvarstydami – kodėl ir kam.
Jeigu šita žemė kam priklauso,
tai pirmiausia, žinoma, vaikams.
/Justinas Marcinkevičius/

Pasaulinės vaikų dienos išvakarėse Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, siekdami užtikrinti sveiką ir saugią vaikų gyvenimo ir mokymosi aplinką, dalyvavo Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento organizuojamuose psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencinės programos mokymuose „Savu keliu“. Prevencinė programa parengta įgyvendinant projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“, kuris finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.

Mokymų metu, lektorė Rita Ilgūnė Martinėlienė, dalyviams pristatė programos „Savu keliu“ tikslus ir uždavinius, kuriais, programos įgyvendinimo laikotarpiu, bus siekiama suteikti mokyklos bendruomenės nariams žinių apie psichoaktyviąsias medžiagas, jų keliamas grėsmes apsauginius veiksnius, ugdyti mokinių socialinius įgūdžius, skatinti kritinį ir kūrybinį mąstymą, užkirsti kelią smurtui ir patyčioms.

Mokykla yra vieta, visapusiškai ugdanti asmenį, puoselėjanti sveikatą, formuojanti gyvenimo įgūdžius, todėl mokomės ir siekiame, kad mokykloje vyrautų geri mokinių, mokytojų bei kitų mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykiai, būtų jaučiama pasitikėjimo ir paramos atmosfera, problemos pastebimos ir sprendžiamos, o mokiniai jaustųsi gerbiami, pripažįstami ir vertinami.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Odeta Baltramiejūnienė