Naujienos

Vaikų sveikatai palanki ugdymo(si) aplinka: „klasė be sienų“

Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos vienas pagrindinių veiklos tikslų – stiprinti mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką. Mokykla priklauso Nacionaliniam sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui, kuris šiais metais mini veiklos trisdešimtmetį.
Balandžio 24 d. mokytojai, bendradarbiaudami su sveikatos stiprinimo specialistais, organizavo Pavasario kroso varžybas Čičinsko piliakalnyje – klasėje, kurioje nėra sienų, tik visus supanti gamta – sprogstančios medžių šakelės, žydinčios gėlės, čiulbantys paukščiai.
Pavasario kroso varžybose buvo varžomasi dviejose amžiaus grupėse. Pirmąsias vietas 5-7 klasių mokinių tarpe iškovojo 6 klasės mokinė Khrystyna Stetska ir 7 klasės mokinys Algirdas Smiginas. 8-10 klasių mokinių tarpe nugalėtojais tapo 8 klasės mokinys Nedas Krikščiukaitis ir 9 klasės mokinė Odeta Žitkevičiūtė.
Renginys skirtas iniciatyvai „Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą“.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Odeta Baltramiejūnienė