Naujienos

Vaikų Velykėlės

Posted

Etnokultūros puoselėjimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje skatina pažinti, puoselėti savo kraštą, sukauptą patirtį taikyti ugdymo procese. Etnokultūrinis ugdymas stiprina vaiko ryšį su aplinka – tėvais, artimaisiais, draugais  – bei pagarbą gimtinei, Tėvynei ir jos kultūrai.
Kaip ir kasmet „Vaikų Velykėlių“ rytmetį su vaikais džiaugėmės ateinančiu pavasariu, puošėme aplinką, aptarėme Velykų simbolius, dainavome daineles, deklamavome eilėraščius, minėme mįsles, vaidinome pasaką „Vištytės pyragas“, marginome margučius ir juos ridenome.
Vaikai žaisdami ir pramogaudami ne tik kuria džiugią nuotaiką, subrandina artimą, nuoširdų santykį su savo kraštu, jo praeitimi ir dabartimi, lavina vaizduotę, bet ir ugdosi bendrąsias kompetencijas.

Vyresnioji auklėtoja Ulijana Vingilienė