Naujienos

Vasario 16-osios minėjimas Upytėje

Lietuvos valstybės atkūrimo dieną Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos bendruomenė, seniūnijos ir bibliotekos darbuotojai paminėjo šventine eisena. Upytėje yra du paminklai Lietuvos Nepriklausomybei paminėti. 1928 m. pastatytas paminklas 1964 m. buvo nugriautas, o jo vietoje Atgimimo laikotarpiu pastatytas naujas. 2012 m. kasant žemę atsitiktinai atrastas nugriautasis paminklas, kuris šiuo metu stovi Upytės šv. Karolio Boromiejaus bažnyčios šventoriuje.
Prie paminklo padėję gėlių puokštę, uždegę atminimo žvakes, ilgėliau susibūrėme bažnyčios šventoriuje – prie senojo paminklo prisiminėme Lietuvai svarbius įvykius ir žmones, kovojusius už laisvę. Upytietis Vytautas Liepa, pasveikinęs su Vasario 16-ąja, Upytės krašto žmonėms perdavė Ramunės Dilkaitės-Vaitonienės dovanotą knygą-albumą „Vincas Dilka. Padalinto gyvenimo vaizdai“. Autorė dovanojo knygą apie tėvo, XX a. plataus diapazono menininko, kilusio iš Panevėžio rajono, gyvenimą ir kūrybą.
Sugiedoję Tautišką giesmę ir trispalvėmis vėliavėlėmis papuošę paminklą, visi jautėme – tai šventė tų, kurie kūrė valstybę, ir mūsų, kurie privalome ją išsaugoti.

Mokytoja Dalia Greviškienė