2014-2015 m.m.

Standartizuotų testų laikymas mokyklose 2015 m.m.

Baigiantis 2014–2015 m. m. 4 ir 8 klasių mokiniai savo pasiekimus įsivertino atlikdami standartizuotus testus. Mokiniai atliko Nacionalinio egzaminų centro pateiktas užduotis ir pildė klausimynus. Kiekvienam standartizuotus testus atlikusiam mokiniui parengta individuali lyginamoji ataskaita apie jo atliktų standartizuotų testų rezultatus. Mokyklai parengta ir pateikta trumpa ataskaita apie apibendrintus pagrindinius mokyklos ir klasių standartizuotų testų rezultatus. 4 klasės mokiniams geriausiai sekėsi pasaulio pažinimas, 8 klasės mokiniams – gamtos mokslai.

4 klasės ataskaita

8 klasės ataskaita

2015 m. nacionalinio mokinių pasiekimų tyrimo ir standartizuotų testų užduočių išbandymo mokyklose ataskaita

OECD PISA 2015 tyrimo rezultatai (15-mečių tyrimo rezultatai)

Lyginamieji 4 ir 8 klasės mokinių testų ir klausimynų rezultatai