Mokyklos istorija

pastatas mok.uzrasas

ISTORIJA

Pirmoji liaudies mokykla Upytėje įsteigta 1880 m. Zubiškių (dabar Ragaudžių) kaime V. Palenio sodyboje. Nuo 1907 m. balandžio 4 d. mokykla perkelta į Tarnagalos kaime išnuomotą namą. Po penkerių metų dvarininko M. Eidrigevičiaus iniciatyva pastatytas specialus pastatas prie Upytės piliakalnio. Toje vietoje mokykla išsilaikė ilgiausiai – 38 metus. 1949 m. atidaryta 5 klasė, pradėjo augti septynmetė mokykla. 1950 m. Upytės septynmetė mokykla perkelta į naujas patalpas (šiuo metu jos yra bažnyčios nuosavybė). 1977 m. spalio mėnesį atvėrė duris nauja tipinė 320 vietų mokykla. Toje vietoje mokykla yra ir dabar.
Nuo 1977 m. mokykla turėjo kelis pavadinimus: Upytės septynmetė peraugo į aštuonmetę, dar vėliau tapo devynmetė. 1997 m. gegužės 9 d. mokyklai suteiktas Antano Belazaro, žymaus kraštiečio kompozitoriaus, vardas.
Per ilgą mokyklos gyvavimo laikotarpį mokykla rūpinosi ir jai vadovavo daug gabių pedagogų:

1905 – 1908 A. Belkevičius
1909 – 1911 A. Boiko
1911 – 1914 N. Veršinskis
1914 – 1915 I. Mogilevičius
1917 – 1918 J. Palukaitis
1924 – 1929 R.Krištopaitis
1929 – 1930 K.Bulota
1930 – 1939 A. Juozėnas
1939 – 1946 K. Grudzinskas
1947 – 1948 K. Rutkūnas
1949 – 1950 E. Poškaitė
1950 – 1962 P. Stanionis
1962 – 1973 V. Slavikauskienė
1973 – 1976 Č. Gnižinskas
1976 – 1979 L. Januškienė
1979 – 1994 K. Milinis
1994 – 1997 V. Lamanauskas
1997 – 1999 A. Skurauskas
1999 – 2010 G. Liubertas
2010 – dabar J. Zalatorienė