Ikimokyklinio ugdymo skyriaus pedagogai

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus pedagogo vardas, pavardė

Pareigos

El. paštas

Daiva Duliuvienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja upytes.mokykla@gmail.com
Aldona Jankovskaja Meninio ugdymo mokytoja aldonajankovskaja@gmail.com
Laima Lapinskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja laplaima@gmail.com
Sandra Lapinskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Lapinskienesandra@gmail.com
Inga Trigarcovienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja guotytele@gmail.com
Danguolė Vigaudienė  Logopedė, spec. pedagogė danguole.vigaudiene@gmail.com
Ina Visickienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja inarimas@gmail.com

Informacija atnaujinta 2023-09-28