Ikimokyklinio ugdymo skyriaus pedagogai

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus pedagogas Pareigos El. paštas
Rūta Zalatorienė skyriaus vedėja, auklėtoja rutazalatoriene@gmail.com
Irma Sutkienė auklėtoja irma.sutkiene@gmail.com
Ina Visickienė auklėtoja inarimas@gmail.com
Ulijana Vingilienė auklėtoja veseta@delfi.lt
Laima Lapinskienė auklėtoja laplaima@gmail.com
Aldona Jankovskaja meninio ugdymo pedagogė aldonajankovskaja@gmail.com
Danguolė Vigaudienė logopedė  danguole.vigaudiene@gmail.com

 

Informacija atnaujinta 2017-01-10