Ikimokyklinio ugdymo skyriaus pedagogai

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus pedagogas Pareigos El. paštas
Rūta Zalatorienė skyriaus vedėja, auklėtoja rutazalatoriene@gmail.com
Ina Visickienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja inarimas@gmail.com
Ulijana Vingilienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja upytes.mokykla@gmail.com
Laima Lapinskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja laplaima@gmail.com
Aldona Jankovskaja meninio ugdymo pedagogė aldonajankovskaja@gmail.com
Danguolė Vigaudienė logopedė danguole.vigaudiene@gmail.com

 

Informacija atnaujinta 2018-11-01