Ikimokyklinio ugdymo skyriaus pedagogai

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus pedagogas Pareigos El. paštas
Rūta Zalatorienė skyriaus vedėja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja rutazalatoriene@gmail.com
Ina Visickienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja inarimas@gmail.com
Daiva Duliuvienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja upytes.mokykla@gmail.com
Laima Lapinskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja laplaima@gmail.com
lInga Trigarcovienė meninio ugdymo mokytoja guotytele@gmail.com
Irena Miliukienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja irutemi@gmail.com
Danguolė Vigaudienė  logopedė danguole.vigaudiene@gmail.com

Informacija atnaujinta 2020-12-30