Biblioteka

Biblioteka

Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos biblioteka suteikia galimybę naudotis knygomis, periodiniais, informaciniais leidiniais, skaitmeninėmis mokymo priemonėmis, vadovėliais, pasirengti pamokoms, pasiruošti egzaminams, olimpiadoms, konkursams, šventėms. Galima gauti reikalingos informacijos apie studijas ir profesijas.

Skaitytojų registravimai 

Nauji skaitytojai registruojami mokyklos bibliotekoje, užpildant skaitytojo formuliarą. Būsimasis skaitytojas supažindinamas su bibliotekos tvarka ir taisyklėmis.

Leidinių paieška

Skaitytojai reikiamą literatūrą renkasi patys iš atvirų fondų, gali naudotis abėcėliniu katalogu, kreiptis į bibliotekininką pagalbos. Bibliotekoje yra visų klasių rekomenduojamos literatūros sąrašai.

Į namus neišduodami leidiniai:

  • enciklopedijos, žodynai, žinynai
  • garsiniai, vaizdo ir kompiuteriniai dokumentai
  • vienetiniai leidiniai

Renginiai: bibliotekoje organizuojamos teminės parodos, įdomiosios ir aktyviosios pertraukos. Biblioteka dalyvauja projektuose. Vyksta mokymai mokiniams: supažindinama su bibliotekos fondais, mokoma naudotis enciklopedijomis, žinynais ir žodynais.

Skaitytojams paslaugas teikia bibliotekos vedėja Dalia Greviškienė

Naudingos nuorodos:

http://www.100knygu.lt/

http://www2.lnb.lt/

www.lvb.lt

http://www.tekstai.lt – šiuolaikinės lietuvių literatūros antologija

http://www.antologija.lt – lietuvių klasikinės literatūros antologijos svetainė

http://books.google.com – el. google knygynas

http://www.skaitymometai.lt – skaitymo skatinimo svetainė

http://www.spauda.lt

http://www.mukis.lt – Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė.

http://www.moksleiviai.lt – Lietuvos moksleivių sąjunga.

http://www.draugiskasinternetas.lt – „Saugesnis internetas“ – programa, skirta atkreipti visuomenės dėmesį į nelegalią ir žalingą informaciją internete.

 Pastaba:

Bibliotekos veikla, renginiai atsispindi mokyklos svetainės skiltyje „Naujienos“.