Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai

Mokytojo, pagalbos mokiniui specialisto vardas, pavardė

Pareigos

El. pašto adresas

Audronė Tamelienė Integruoto gamtos mokslų kurso „Gamta ir žmogus“ mokytoja, upytes.mokykla@gmail.com
Renata Bukelienė Matematikos mokytoja rebukeliene@gmail.com
Milda Blaževičienė Neformaliojo švietimo būrelio vadovė mil2ted@gmail.com
Kristina Čiplienė Fizinio ugdymo mokytoja kristutebudr@gmail.com
Ilona Dauderienė Dorinio ugdymo (tikybos ir etikos) mokytoja i.dauderiene@gmail.com
Aušrinė Garuckienė Pradinių klasių mokytoja garuckiene0@gmail.com
Danguolė Gatavynienė Fizikos mokytoja dangegat@gmail.com
Oksana Gražienė Pradinių klasių anglų kalbos mokytoja upytes.mokykla@gmail.com
Raimundas Gedzevičius Technologijų, žmogaus saugos mokytojas raimisged@gmail.com
Dalia Greviškienė Istorijos, geografijos, pilietiškumo
pagrindų mokytoja  ir bibliotekos vedėja
daliagreviskiene@gmail.com
Edita Vilniškienė Socialinė pedagogė, gyvenimo įgūdžių mokytoja edita.vilniskiene@gmail.com
Aldona Jankovskaja Muzikos mokytoja aldonajankovskaja@gmail.com
Regina Jakštonienė Biologijos mokytoja upytes.mokykla@gmail.com
Sigita Jančauskė Dailės, technologijų mokytoja upytes.mokykla@gmail.com
Skirmantė Petrauskienė Informacinių technologijų mokytoja, pradinių klasių mokytoja skirmante.petrauskiene@gmail.com
Danguolė Maslauskienė Pradinių klasių mokytoja danguole1961@gmail.com
Daiva Piškovienė Rusų kalbos mokytoja  daivapiskoviene@gmail.com
Reda Račienė Psichologė racienereda@yahoo.ca
Vida Ramoškienė Lietuvių kalbos mokytoja viduliux@gmail.com
Rasa Sikarskienė Pradinių klasių mokytoja rasa.sikarskiene@gmail.com
Genovaitė Tidikienė Pradinių klasių mokytoja upytes.mokykla@gmail.com
Danguolė Vigaudienė Logopedė, specialioji pedagogė danguole.vigaudiene@gmail.com
Zita Žakevičienė Chemijos mokytoja zasmet@gmail.com
Odeta Žukauskienė Anglų kalbos mokytoja obernadisiute@gmail.com
Jūratė Pagojienė Lietuvių kalbos mokytoja link2enator@gmail.com
Daina Banaitienė Pailgintos dienos grupės mokytoja eriskiai.daina@gmail.com

Informacija atnaujinta 2023-09-28