Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai

Mokytojo, pagalbos mokiniui specialisto vardas, pavardė Pareigos El. pašto adresas
Oksana Antipovaitė pradinių klasių anglų kalbos mokytoja upytes.mokykla@gmail.com
Daiva Pipirienė informacinių technologijų mokytoja daiva.pipiriene@gmail.com
Odeta Baltramiejūnienė Dir.pavaduotoja ugdymui, ekonomikos ir integruoto gamtos mokslų kurso „Gamta ir žmogus“ mokytoja upytes.mokykla@gmail.com
Kristina Čiplienė fizinio ugdymo mokytoja kristutebudr@gmail.com
Ilona Dauderienė dorinio ugdymo (tikybos ir etikos) mokytoja i.dauderiene@gmail.com
Aušrinė Garuckienė pradinių klasių mokytoja garuckiene0@gmail.com
Raimundas Gedzevičius technologijų, žmogaus saugos mokytojas raimisged@gmail.com
Dalia Greviškienė istorijos, geografijos, pilietiškumo
pagrindų mokytoja  ir bibliotekos vedėja
daliagreviskiene@gmail.com
Rūta Grybienė mokytoja padėjėja emulytes@gmail.com
Zina Juzėnienė mokytoja padėjėja zina16@gmail.com
Aldona Jankovskaja muzikos mokytoja aldonajankovskaja@gmail.com
Natalija Kriaučiūnienė matematikos mokytoja n.kriauciuniene@gmail.com
Vidmantas Kirsnys biologijos mokytojas vidmaskir@gmail.com
Danguolė Maslauskienė pradinių klasių mokytoja danguole1961@gmail.com
Lina Misevičienė socialinė pedagogė miselinaviciene@gmail.com
Danguolė Gatavynienė fizikos mokytoja dangegat@gmail.com
Daiva Piškovienė rusų kalbos mokytoja  daivapiskoviene@gmail.com
Milda Blaževičienė neformaliojo švietimo būrelio vadovė mil2ted@gmail.com
Reda Račienė psichologė racienereda@yahoo.ca
Vida Ramoškienė lietuvių kalbos mokytoja viduliux@gmail.com
Rasa Sikarskienė pradinių klasių mokytoja rasa.sikarskiene@gmail.com
Sigita Šakienė anglų kalbos mokytoja sigsak@gmail.com
Genovaitė Tidikienė mokytoja, pailgintos dienos grupės auklėtoja upytes.mokykla@gmail.com
Danguolė Vigaudienė logopedė, specialioji pedagogė danguole.vigaudiene@gmail.com
Laima Kiškienė dailės, technologijų, chemijos mokytoja lkiskiene@gmail.com

Informacija atnaujinta 2020-12-30