Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai

Mokytojo, pagalbos mokiniui specialisto vardas, pavardė

Pareigos

El. pašto adresas

Odeta Baltramiejūnienė

Ekonomikos ir integruoto gamtos mokslų kurso „Gamta ir žmogus“ mokytoja

upytes.mokykla@gmail.com

Renata Bukelienė

Matematikos mokytoja rebukeliene@gmail.com

Milda Blaževičienė

Neformaliojo švietimo būrelio vadovė

mil2ted@gmail.com

Kristina Čiplienė Fizinio ugdymo mokytoja

kristutebudr@gmail.com

Ilona Dauderienė

Dorinio ugdymo (tikybos ir etikos) mokytoja i.dauderiene@gmail.com
Aušrinė Garuckienė Pradinių klasių mokytoja

garuckiene0@gmail.com

Danguolė Gatavynienė

fizikos mokytoja dangegat@gmail.com
Oksana Gražienė Pradinių klasių anglų kalbos mokytoja

upytes.mokykla@gmail.com

Raimundas Gedzevičius

Technologijų, žmogaus saugos mokytojas raimisged@gmail.com
Dalia Greviškienė Istorijos, geografijos, pilietiškumo
pagrindų mokytoja  ir bibliotekos vedėja

daliagreviskiene@gmail.com

Mantas Inčiūra

Socialinis pedagogas, mokytojas padėjėjas upytes.mokykla@gmail.com
Karolina Indriliūnienė Mokytoja padėjėja

upytes.mokykla@gmail.com

Aldona Jankovskaja

Muzikos mokytoja aldonajankovskaja@gmail.com
Zina Juzėnienė Mokytoja padėjėja

zina16@gmail.com

Vidmantas Kirsnys

Biologijos mokytojas vidmaskir@gmail.com
Laima Kiškienė Dailės, technologijų mokytoja

lkiskiene@gmail.com

Natalija Kriaučiūnienė

Informacinių technologijų mokytoja n.kriauciuniene@gmail.com
Danguolė Maslauskienė Pradinių klasių mokytoja

danguole1961@gmail.com

Anastasiia Metlin

Mokytoja padėjėja upytes.mokykla@gmail.com
Lina Misevičienė Pradinių klasių mokytoja, socialinė pedagogė

miselinaviciene@gmail.com

Daiva Piškovienė

Rusų kalbos mokytoja  daivapiskoviene@gmail.com
Reda Račienė Psichologė

racienereda@yahoo.ca

Vida Ramoškienė

Lietuvių kalbos mokytoja viduliux@gmail.com
Rasa Sikarskienė Pradinių klasių mokytoja

rasa.sikarskiene@gmail.com

Genovaitė Tidikienė

Mokytoja padėjėja, pailgintos dienos grupės auklėtoja upytes.mokykla@gmail.com
Danguolė Vigaudienė Logopedė, specialioji pedagogė

danguole.vigaudiene@gmail.com

Zita Žakevičienė

Chemijos mokytoja zasmet@gmail.com
Odeta Žukauskienė Anglų kalbos mokytoja

obernadisiute@gmail.com

Informacija atnaujinta 2022-12-21