Įsivertinimas

Veiklos kokybės įsivertinimas 2018-2019 m.m.

Instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsisvertinti

Mokinių apklausos rezultatai       Mokytojų apklausos rezultatai        Tėvų apklausos rezultatai

 

Veiklos kokybės įsivertinimas 2017–2018 m.m.

Instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsisvertinti

Mokinių apklausos rezultatai       Mokytojų apklausos rezultatai        Tėvų apklausos rezultatai

 

Veiklos kokybės įsivertinimas 2016–2017 m.m.

Veiklos kokybės įsivertinimas 2015–2016 m.m.

Veiklos kokybės įsivertinimas 2014–2015 m.m.

Veiklos kokybės įsivertinimas 2013–2014 m.m.