Įsivertinimas

Veiklos kokybės įsivertinimas už 2022 – 2023 metus

Veiklos kokybės įsivertinimas už 2021 – 2022 metus

Mokinių apklausos rezultatai     Rekomendacijos

Veiklos kokybės įsivertinimas už 2020 metus

Instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti

Mokinių apklausos rezultatai     Mokytojų apklausos rezultatai    Tėvų apklausos  rezultatai

Veiklos kokybės įsivertinimas 2019-2020 m.m.

Instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti

Mokinių apklausos rezultatai        Tėvų apklausos rezultatai

Veiklos kokybės įsivertinimas 2018-2019 m.m.

Instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti

Mokinių apklausos rezultatai       Mokytojų apklausos rezultatai        Tėvų apklausos rezultatai

Veiklos kokybės įsivertinimas 2017–2018 m.m.

Instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti

Mokinių apklausos rezultatai       Mokytojų apklausos rezultatai        Tėvų apklausos rezultatai

Veiklos kokybės įsivertinimas 2016–2017 m.m.

Veiklos kokybės įsivertinimas 2015–2016 m.m.

Veiklos kokybės įsivertinimas 2014–2015 m.m.

Veiklos kokybės įsivertinimas 2013–2014 m.m.