Finansinių ataskaitų rinkiniai

Aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis

2018 m. I ketvirtis
2018 m. II ketvirtis
2018 m. III ketvirtis

2017 m. I ketvirtis
2017 m. II ketvirtis
2017 m. III ketvirtis
2017 m. IV ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 metus

2016 m. I ketvirtis
2016 m. II ketvirtis
2016 m. III ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 metus

2015 m. I ketvirtis
2015 m. II ketvirtis
2015 m. III ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2015 metus

2014 m. I ketvirtis
2014 m. II ketvirtis
2014 m. III ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2014 metus

2013 m. I ketvirtis
2013 m. II ketvirtis
2013 m. III ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2013 metus