Naujienos

Bėkime į vasarą

Birželio 13 dieną, linksmai nusiteikę, Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokiniai, skubėjo į Mokslo metų baigimo šventę.
Mintimis „nukeliavo“ į prabėgusius metus, apžvelgė kokie jie buvo. Mokiniai dalinosi mintimis, kas jiems yra mokykla. Justinai tai draugystės namai. Gabrielei – didelis meškinas. Timofėjui mokykla tai pilis. Pijui mokykla, kaip agurkas. Annai, kaip tortas. Rūtai mokykla asocijuojasi su mokytoja Aušrine. Jakaterinai, kaip šokoladas. Renginio metu visi pradinių klasių mokiniai parodė, ko išmoko per šiuos mokslo metus. Pirmokai suvaidino pasaką „Dangus griūva“. Linksmus šokius šoko ir kitus mokė antrokai ir ketvirtokai. Trečios klasės mokiniai parodė inscenizaciją „Vasara“.
Direktorė pasveikino mokinius su Mokslo metų baigimo švente, įteikė pradinio ugdymo pažymėjimus ir padėkas gerai besimokantiems mokiniams. Šventės metu vaikai patyrė daug teigiamų emocijų, išgirdo ir pamatė savo draugų paruoštas programėles, pasimokė naujų šokių. Visi linksmi išskubėjo į vasarą.
Vyr. mokytoja Aušrinė Garuckien