Naujienos

Europos kalbų diena

Europos Tarybos iniciatyva nuo 2001 metų rugsėjo 26-tąją minėti kalbų dieną – puiki proga plačiau informuoti apie didelę Europos kalbų įvairovę ir paraginti mokytis kalbų, o taip pat skatinti toleranciją kitų šalių ir kultūrų atžvilgiu, gerbti kalbų įvairovę, skatinti daugiakalbystę ir saugoti nykstančias kalbas.
Užsienio kalbų mokytojų Daivos Piškovienės ir Odetos Žukauskienės iniciatyva Upytės Antano Belazaro pagrindinėje mokykloje taip pat buvo minima ši diena. Mokiniai dalyvavo viktorinoje, rašė žodžius, piešė savo rankas, jas spalvino Europos šalių vėliavų spalvomis.
Užsiėmimų metu mokiniai sužinojo, kuo kalba panaši į žmogų, kiek pasaulyje ir kiek Europoje yra kalbų.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Odeta Baltramiejūnienė