Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2024 m.

2024 I ketvirčio ataskaitos:

Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų 2024.03.31 (pdf, 316 KB);

Veiklos rezultatų ataskaita 2024.03.31 (pdf, 57 KB);

Finansinės būklės ataskaita 2024.03.31 (pdf, 79 KB);

Finansavimo sumos 2024.03.31 (pdf, 210 KB).

2024 II ketvirčio ataskaitos:

Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų 2024.06.30 (pdf, 0 KB);

Veiklos rezultatų ataskaita 2024.06.30 (pdf, 0 KB);

Finansinės būklės ataskaita 2024.06.30 (pdf, 0 KB);

Finansavimo sumos 2024.06.30 (pdf, 0 KB).

2024 III ketvirčio ataskaitos:

Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų 2024.09.30 (pdf, 0 KB);

Veiklos rezultatų atasakita 2024.09.30 (pdf, 0 KB);

Finansinės būklės ataskaita 2024.09.30 (pdf, 0 KB);

Finansavimo sumos 2024.09.30 (pdf, 0 KB).

2024 metinės ataskaitos:

Aiškinamasis raštas prie 2024 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio (pdf, 0 KB);

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2024 m. (pdf, 0 KB).