Naujienos

Integruota istorijos ir lietuvių kalbos ir literatūros pamoka

Tarptautinio mokyklų bibliotekų projekto „Baltų literatūros savaitė 2023” metu 9-10 klasių mokiniams vedėme integruotą istorijos ir lietuvių kalbos ir literatūros pamoką, skirtą latvių poeto Irmanto Zieduonio 120-osioms gimimo metinėms paminėti.
Pamokos pradžioje mokiniai klausėsi pasakojimo, žiūrėjo pateiktis apie baltų gentis, lietuvių ir latvių kalbų panašumą, skirtumus, susipažino su etnografiniais Latvijos regionais. Trumpai pristatytas žymus Latvijos poetas ir jo ypatingas žanras – epifanijos. Visus dalyvaujančius suskirstėme į keturias grupes. Padalinome išsispausdintas epifanijas ir eilėraščius. Kelias minutes visi tyliai persiskaitė gautą tekstą. Tuomet grupėse buvo skaitoma epifanija, o kiti bandė suprasti, ar jo gautas eilėraštis atliepia epifanijos mintį, jausmą – papildo ar pratęsia epifanijos tekstą. kai epifanija perskaitoma grupėse, diskutuojama, kuris (kurie, bet ne daugiau 2) iš eilėraščių labiausiai tiktų ir kodėl. Pamokos pabaigoje leidome įrašą ir siūlėme kartu padainuoti dainą pagal Zieduonio žodžius „Nepārtraukti, nenorimti.“
Džiugu, kad mokiniai vertindami pamoką pasakė, kad ji buvo įdomi, nauja netikėta pažintimi su Latvija ir kad vienoje pamokoje derėjo muzika, istorija ir literatūra kartu.

Istorijos mokytoja Dalia Greviškienė ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Vida Ramoškienė