Naujienos

Kupinas įspūdžių užsiėmimas Žuvininkystės praktinio mokymo centre

Upytės Antano Belazaro pagrindinė mokyklos 5-8 kl. mokiniai, Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ 2020-2021 m. m. dalyviai, birželio 17 d. lankėsi Šilutės profesinio mokymo centre, įsikūrusiame Žemaičių Naumiestyje.
Teorinėje pamokos dalyje mokiniai susipažino su centro veikla, žuvų augintojo profesija, žuvų auginimu (akvakultūra) Lietuvoje ir ES, naudojama įranga ir technologijomis. Gilinosi į žuvies produktų naudą žmogaus organizmui bei gamtai, atnaujino žinias apie žuvų sandarą.
Praktinėje pamokos dalyje mokiniai apžiūrėjo Žuvininkystės praktinio mokymo centre įdiegtą žuvų auginimo ir šėrimo įrangą, technologijas. Padedami užsiėmimo vadovo Jono Dyglio vaikai stebėjo ir šėrė centre auginamas žuvis. Ypatingų emocijų mokiniams suteikė eršketų žvejyba rankomis. Vos išlaikydami didžiulius, rankose spurdančius eršketus vaikai krykštavo. Apžiūrėję, įvertinę ir pasvėrę eršketus, mokiniai skelbė žuvies pardavimo aukcioną.
Pažintinė žuvininkystės programa „Išauginta Europos Sąjungoje“ padeda vaikams plėsti akiratį, ugdytis pažinimo ir sveikos gyvensenos kompetencijas.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Odeta Baltramiejūnienė