Naujienos

Mokykloje paminėta Tarptautinė moterų solidarumo diena

Mokykloje mokoma ne tik matematikos, lietuvių k. ar chemijos, bet ir tokių dalykų, kaip demokratija, lyčių lygybė, pagarba, pilietiškumas.
Kovo 8-ąją pasaulyje minima Tarptautinė moterų solidarumo diena. Šios dienos ištakos siekia Antikos laikus, kai Graikijoje moterys reikalaudavo ypatingo savo vyrų dėmesio. Netgi karai tą dieną turėdavo būti nutraukti, kad vyrai galėtų būti su savo moterimis. XIX a. viduryje moterys protestavo prieš ypač prastas darbo sąlygas ir mažus atlyginimus, žygiavo Niujorko gatvėmis, reikalaudamos sutrumpintos darbo dienos, didesnio darbo užmokesčio ir rinkimų teisės. 1911 m. kovo 8 d. pirmą kartą Tarptautinė moters diena buvo minima Vokietijoje, Australijoje, Danijoje, Švedijoje.
Lyčių lygybė – tai vienas iš pagrindinių demokratijos principų. Jis grindžiamas lyčių lygiomis teisėmis ir galimybėmis bei atsakomybe visose gyvenimo srityse. Lygios galimybės vyrams ir moterims – tai kliūčių nebuvimas nei vienai iš lyčių pilnaverčiai dalyvauti ekonominiame, politiniame ir socialiniame gyvenime.
Šią dieną dešimtos klasės mokiniai sveikino mokytojas ir vyresniųjų klasių merginas su Tarptautine moters diena ir linkėjo, kad moterys ir vyrai visame pasaulyje būtų lygiateisiai ir lygiaverčiai.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Odeta Baltramiejūnienė