Naujienos

Mūsų galia – meilė Tėvynei!

Gruodžio 10 dieną į mokyklą atvyko KASP Vyčio apygardos 5-osios rinktinės kariai, kurie susitiko su 8–10 klasių mokiniais.
Ne vieną iki širdies gelmių sujaudino jausmingas siužetas, kuriame jaunas karys sako nesiruošiantis emigruoti, nes yra matęs dėl šlakelio vandens kovojančius žmones, pripažįsta, kad neturi brangios ginkluotės, tačiau visus, kurie galvoja apie kitos valstybės vėliavos pakėlimą Gedimino bokšte, drąsiai šaukia: „Ateikit čia!“. Kariai papasakojo apie kariuomenės struktūrą, ginkluotę ir karinę techniką, tarptautines operacijas, karių parengimą ir pratybas. Mokiniai susidomėję klausėsi, o kai pasiūlė apžiūrėti ginklus, nedvejodami tai padarė. Pasitempę ir tvarkingi kariai: seržantas Tomas Astupėnas, vyr. eilinis Aidas Krašinskas – kažkada baigęs mūsų mokyklą, eilinis Tomas Plačenis, nuoširdžiai kalbėję su vaikais apie šventą pareigą tėvynei, paliko gerą įspūdį apie Lietuvos kariuomenę ir puikiai motyvavo rinktis kario profesiją. Brangi dovana – knyga „Lietuvos krašto apsaugos ministrai ir kariuomenės vadai. LDK didieji etmonai ir sukilimų vadai“ primins šį prasmingą susitikimą ir gerą patriotiškumo pamoką.
Tikimės, kad Vyčio apygardos 5-osios rinktinės šūkis „Mūsų galia – meilė Tėvynei!“ taps kiekvieno iš mūsų kelrode žvaigžde.

Direktorė Jurgita Zalatorienė