Naujienos

Paskutinio skambučio šventė

Paskutinis skambutis… Kartojasi jis kas metai. Neišvengiamai ateina, kaip pavasaris, žolė, triukšmas paukščių lizduose. Ateina kas metai, bet vis kitiems. Būna vienintelis, į nieką nepanašus. Šventinis šurmulys gal ir panašus į daugelį buvusių, tik tas pasikartojimas visai nesumenkina prasmės, nes ko gi visi taip žiūrėtų į dešimtokus – truputį nustebę, truputį pavydžiai, truputį kaip į svečius. Juk tik tas supras, kas dedasi jų širdyse, kam ateis toks pats metas…

Gegužės 29 dieną dešimtokus įeinančius į mokyklą sutiko plojimais visi mokiniai ir mokytojai, o pirmokai palydėjo į paskutinę, auklėtojos, pamoką. Nuskambėjus paskutiniam skambučiui, ketvirtokai atvedė į aktų salę dešimtokus. Šventė prasidėjo nuotaikingu ketvirtos klasės mokinių atsisveikinimu su pirmąja mokytoja Rasa Sikarskiene. Atlikę „standartizuotų testų“ užduotis, sėkmingai „peršoko“ į penktąją klasę – tas šuolis priminė dešimtokams, kaip neseniai jie taip pat atsisveikino su savo pirmąja mokytoja, dabar laikas eiti pirmyn, palikus mokyklą. Nuoširdūs mokyklos direktorės, pirmosios mokytojos, šventėje dalyvavusių svečių, auklėtojos bei tėvelių linkėjimai, pašoktas mokyklinis valsas išliks dar ilgai mokinių širdyse kaip graži ir šilta atsisveikinimo su mokykla ir vaikyste akimirka. Dešimtokai perskaitė testamentą, perdavė mokyklos raktą devintos klasės mokiniams.

Šventės pabaigoje dešimtokai ir jų tėveliai pasodino gėlę prie mokyklos. Padange nuskrido paleisti balionai su svajonėmis, viltimis ir palinkėjimais.

 Devintos klasės auklėtoja Vida Ramoškienė

SAM_3258 SAM_3263 SAM_3303 SAM_3310 SAM_3315 SAM_3320 SAM_3350 SAM_3360 SAM_3404 SAM_3419 SAM_3436 SAM_3441 SAM_3457 SAM_3475 SAM_3476 SAM_3494 SAM_3527 SAM_3528 SAM_3535 SAM_3542 SAM_3555 SAM_3560 SAM_3576 SAM_3601 SAM_3607 SAM_3633