Naujienos

Ugdymas karjerai mokykloje

Ugdymo karjerai tikslas sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas – mokinių nuostatas, gebėjimus, žinias bei supratimą, reikalingą karjeros konstravimui besikeičiančioje visuomenėje, atsižvelgiant į asmeninius poreikius, polinkius, siekius ir galimybes.
Sausio 24 d. Upytės Antano Belazaro pagrindinėje mokykloje svečiavosi Panevėžio rajono jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ vadovas Dominykas Židonis ir lektorė, edukatorė, karjeros konsultantė Giedrė Valaitienė, kurie pakvietė 9-10 klasių mokinius dalyvauti kitokioje pamokoje. Užsiėmimo metu vaikai sužinojo apie karjeros pasirinkimo galimybes, pasirengimą šiam procesui.
Po pamokos mokiniai diskutavo, kad karjeros ugdymas ypatingai svarbus jų amžiaus bendruomenei. Tokie užsiėmimai padeda labiau pažinti save, pastebėti vienokias ar kitokias savybes ar įgūdžius, pomėgius reikalingus tam tikroms profesijoms. Mokiniai tvirtino, kad vykęs užsiėmimas buvo įdomus ir įtraukiantis, privertęs susimąstyti apie netolimos ateities pasirinkimus.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Odeta Baltramiejūnienė