Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2019 m.

2019 I ketvirčio ataskaitos:

Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų 2019.03.31 (pdf, 1649 KB);

Veiklos rezultatų ataskaita 2019.03.31 (pdf, 65 KB);

Finansinės būklės ataskaita 2019.03.31 (pdf, 92 KB);

Finansavimo sumos 2019.03.31 (pdf, 143 KB).

2019 II ketvirčio ataskaitos:

Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų 2019.06.30 (pdf, 1555 KB);

Veiklos rezultatų ataskaita 2019.06.30 (pdf, 157 KB);

Finansinės būklės ataskaita 2019.06.30 (pdf, 92 KB);

Finansavimo sumos 2019.06.30 (pdf, 143 KB).

2019 III ketvirčio ataskaitos:

Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų 2019.09.30 (pdf, 1706 KB);

Veiklos rezultatų ataskaita 2019.09.30 (pdf, 65 KB);

Finansinės būklės ataskaita 2019.09.30 (pdf, 92 KB);

Finansavimo sumos 2019.09.30 (pdf, 143 KB).

2019 metinės ataskaitos:

Aiškinamasis raštas prie 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio (pdf, 1588 KB);

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m. (pdf, 567 KB).