Naujienos

Laisvė – neįkainojama dovana

Kovo 11-oji – tautos valios, demokratijos ir nepertraukiamo priešinimosi bei šalies valstybingumo atgimimo šventė. Visa tai įprasmino prieš 33 metus pasirašytas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aktas.
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną Krekenavos Bazilikoje Šv. Mišias aukojo vyskupas Jonas Kauneckas. Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos mokiniai susirinkusiems dovanojo trispalvius vėjo malūnėlius. Panevėžio r. bendruomenių sąjungos jaunuolių nešamos Lietuvos ir Ukrainos valstybių vėliavos, renginiui suteikė vienybės, pagarbos ir pasididžiavimo, savo ir nuo karo veiksmų kenčiančios Ukrainos žmonėmis, jausmą.
Po Šv. Mišių Bazilikoje skambėjo Gabijos Petrauskaitės atliekamos dainos.
Dalyvaudami šventiniuose renginiuose, turime prisiminti, kad gavome nepaprastai brangią dovaną – laisvę. Ją privalome saugoti, puoselėti, ginti….

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Odeta Baltramiejūnienė