Naujienos

Mokinių kūrybos knygelės pristatymas

Kūryba padeda atverti žmogaus širdies vartus, palikti neišdildomus prisiminimus apie save, ji atspindi žmogaus pasaulėžiūrą, mąstymą – šios minties vedini jau tryliktą kartą susirinkome pasidalyti mintimis apie tai, ką sukūrėme šiais mokslo metais. Savo širdies dalelę vieni kitiems dovanojo beveik visi vyresnių klasių mokiniai.

Prieš skaitymus aštuntos klasės mokiniai parodė savo parengtą literatūrinę kompoziciją pagal Pauliaus Širvio eiles „Aš toks vienas…“. Paskui 3–9 klasių mokiniai skaitė savo sukurtus eilėraščius, miniatiūras ir kiekvienas gavo dovaną – mokinių kūrybos knygelę „Iš širdies – širdin,“ kurioje rado ne tik savo eiles, bet ir iliustracijas, pieštas kartu su dailės mokytoja Rūta Grybiene. Ne vienas neslėpė jaudulio, kad turėjo galimybę pasidalyti savo mintimis, kad ir jo kūryba yra knygelėje. Labai gražiai renginį užbaigė 7 klasės mokiniai, parodę literatūrinę kompoziciją pagal Henriko Nagio, Maironio ir Eglės Miliušytės Brazdžiūnės eiles „Medžiai Lietuvoj“ ir pakvietę visus kartu padainuoti dainą „Žemėj Lietuvos.“

               ,,Kūryba yra nuolatinis atsinaujinimas, nuolatinė kova su apsileidimu, su sustingimu. Kūryba yra nuolatinis ieškojimas ko nors geresnio ir gražesnio. Dėl to ji yra ir nuolatinė kančia – prometėjiška pastanga sau dievišką paveikslą ir panašumą laimėti. Bet tokia pastanga yra verta gyvenimo!“ – rašė Vincas Mykolaitis-Putinas. Džiugu, kad mūsų mokyklos mokiniai gyvena visavertį gyvenimą, kuriame nemažai vietos yra skiriama kūrybiškumui.

Lietuvių kalbos mokytoja Vida Ramoškienė

SAM_4081 SAM_4090 SAM_4118 SAM_4141 SAM_4178