Naujienos

Mokslo metų užbaigimo šventė

Birželio 8 d. – paskutinė mokslo metų diena pradinių klasių mokiniams. Ši diena kiek kitokia nei kitos mokslo metų dienos. Tą dieną nevyko pamokos – pažintinė kultūrinė diena. Į renginį atvyko ir tėveliai. Mokyklos direktorė Jurgita Zalatorienė apibendrino mokinių pasiekimus ir apdovanojo padėkos raštais už labai gerą ir gerą mokymąsi 11 mokinių.
Kiekviena klasė pateikė, ką geriausia išmoko ir gali parodyti kitiems: deklamavo eilėraščius, dainavo dainas, šoko, vaidino, grojo dūdelėmis bei pučiamaisiais muzikos instrumentais. Džiugu, kad į mokyklos bendruomenę aktyviai įsijungė iš Ukrainos atvykę vaikai. Renginio pabaigoje mokinių laukė staigmena – „Muilo burbulų fiesta“. Baigę ketvirtą klasę mokiniai gaminosi ir medalius.
Už tai, kad šventė buvo įspūdinga, esame dėkingi mokiniams, muzikos mokytojai Aldonai Jankovskajai, klasių vadovams – Aušrinei Garuckienei ir Linai Misevičienei, sveikatos priežiūros specialistei Irenai Šlenderienei, pučiamųjų orkestro vadovui Kęstučiui Plančiūnui ir pavaduotojai ugdymui Odetai Baltramiejūnienei už užfiksuotas akimirkas.
Ši diena tai lyg įžanga į vasaros atostogas, į įvairias veiklas stovykos metu. Turiningos, smagios, šiltos vasaros.
Mokytoja Danguolė Maslauskienė