Naujienos

Mokykloje mokėsi mokytojai

Posted

Kovo 14 dieną Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos mokytojai, kartu su kolegomis iš Paliūniškio ir Karsakiškio Strazdelio pagrindinių mokyklų, mokėsi seminare „Individualios mokinių pasiekimų pažangos matavimas, pokyčių fiksavimas ir rezultatų analizavimas bei panaudojimas mokinių pasiekimams gerinti“.
Seminarą vedė Šiaulių Didždvario gimnazijos matematikos mokytojas ekspertas, švietimo konsultantas, mokytojų praktinės veiklos vertintojas Vincas Tamašauskas. Mokytojai mokėsi, kaip planuoti ir organizuoti aktyvią pamoką, ugdyti mokinių mokymosi mokytis kompetenciją, parenkamą ugdymo turinį pritaikant skirtingų gebėjimų ir poreikių mokiniams, siekiantiems aukštesnių išmokimo rezultatų. Buvo gilinamasi į pamokos uždavinio formulavimo klausimus, refleksijos ir veiklos teorijos bei praktikos integracijos galimybes. Mokytojai kartu nagrinėjo lūkesčių, asmeninės pasiekimų pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo, panaudojimo ir informavimo sistemas, diskutavo apie mokytojo, atsakingo mokinių mokymosi vadybininko veiklą, ugdant ir vertinant mokinių socialines kompetencijas.
Seminare mokytojai įgijo žinių, susipažino su naujais mokymo metodais, kuriuos galės panaudoti pamokose.

Direktorė Jurgita Zalatorienė