Naujienos

Mokymo(si) priemonės – pasaulio pažinimui

Upytės Antano Belazaro pagrindinė mokykla dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“.
Pradinių klasių mokytoja Danguolė Maslauskienė vedė atvirą pamoką, kurios metu mokiniai atliko praktinius darbus. Savarankiškai dirbdami grupėse mokiniai kėlė klausimus, formulavo hipotezes ir joms patikrinti naudojo bandymų metodą. Prisireikė plastikinių ir stiklinių indelių, svarstyklių, svarelių, kamščių, aliuminio folijos ir kitų priemonių. Mokiniai noriai dirbo pamokoje, o mokytoja konsultavo ir stebėjo, kaip jie išgyvena atradimo džiaugsmą.
Praktinio tyrimo atlikimas gamtos mokslų pamokose yra reikšmingas ugdant mokinių gebėjimus. Ši veikla įdomi, skatinanti mokinius geriau pažinti juos supančią aplinką ir pritaikyti įgytas žinias įvairioms problemoms spręsti.

Pradinių klasių mokytoja metodininkė Danguolė Maslauskienė