Naujienos

Rinkimai!!!

Rugsėjo 17 d. Upytės Antano Belazaro pagrindinėje mokykloje vyko rinkimai, buvo renkami mokinių atstovai į Mokyklos tarybą, kuri yra aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, telkianti mokinius, jų tėvus, mokytojus, socialinius partnerius, vietos bendruomenę svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

Rinkimuose dalyvavo septyni kandidatai. Mokiniai, atsakingi už rinkimų organizavimą, paruošė skelbimus, balsavimo biuletenius, balsuotojų sąrašus. Ilgųjų pertraukų metu 5-10 klasių mokiniai rinkosi aktų salėje, aktyviai ir atsakingai rinko savo kandidatus.

Pasibaigus rinkimams ir komisijai suskaičiavus balsus paaiškėjo, kad juose dalyvavo 70 % balsavimo teisę turinčių mokinių, o į Mokyklos tarybą išrinkti: septintos klasės mokinė Renata Pipinytė, aštuntos klasės mokinys Justas Baltramiejūnas ir devintos klasės mokinė Eva Snieškaitė.

Sveikiname naujuosius Mokyklos tarybos narius ir linkime atsakingai dirbti priimant mokyklai svarbius sprendimus.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Odeta Baltramiejūnienė