Naujienos

Šimtas skautiškų akimirkų

Ruduo, diena jau sutrumpėjusi, tačiau lietus ir sustiprėjęs vėjas neišgąsdino Panevėžio ir Kėdainių krašto skautų lapkričio 10–12 dienomis susirinkti į kasmetinį skautų renginį, kuris šiais metais vyko Naujamiesčuio gimnazijoje.
Renginio tematika buvo siejama su artėjančių skautų šimtmečiu, į šį istorinį renginį susirinko ,,Aukštaitijos” tunto ,,Bakutės” ir ,,Aušrinės” draugovių skautai. Į Naujamiesčio gimnaziją atvyko 60 skautų iš Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos, Surviliškio Vinco Svirskio  ir Upytės Antano Belazaro pagrindinių mokyklų.
Po rikiuotės sekė kūrybinės užduotys ir judrūs susipažinimo žaidimai. Vakaro akcentu tapo skautų lyga. Jos metu teko išbandyti save muzikos ir animacijos srityse, paieškoti savyje nuovokumo, bei nepasiduoti priešininkų komandai.
Dalyviai, suskirstyti i dvi grupes, išgyveno savąjį ,,košmarą” aplankant riksmų kambarį, apleistą fizikos laboratoriją, išbandė savo grupės kūrybiškumą ,,Vampyrų ilties” rungtyje.
Antrąją dieną tvarkė mokyklos aplinką, o papietavę, išvyko į žygį. Pušyne dalyvavo edukaciname orientaciniame žaidime, kurio metu draugovės ieškojo paslėpto lobio, aplankė senąsias karaimu kapines, surado žymaus karaimų poeto S. Lopatto kapą, pušį su keturiomis ,,kojomis”, o Nevėžio pakrantėje – “krokodilą”.
Vakare trims ,,Aušrinės” draugovės skautams buvo užrišti jaunesniųjų skautų kaklaraiščiai.
Prie laužo nuotaikingą programą organizavo brolis Airidas.
Paskutinę dieną, stvarkę patalpas, kuriose gyveno, 12 valandą skautai dalyvavo šventose Mišiose Naujamiesčio Šv. apaštalo Mato bažnyčioje. Skautišką renginį ,,100 skautiškų akimirkų” susirinkusieji baigė uždarymo rikiuote, kurios metu kaklaraištį užrišo jaunajam vilkiukui broliui Arnui.
Šio renginio metu kiekvienas susirado savo 100 skautiškų akimirkų, kurios įsimins ilgam. Mes neužmirštame – skautas esu, skautu ir būsiu, niekas negali sutrukdyti linksmai praleisti laiką drauge.
Sueiga-išvyka buvo organizuota vykdant NVŠ Lietuvos skautijos vaikų ir jaunimo programą Panevėžio rajone.

Aukštaitijos tunto tuntininkė Ilona Dauderienė