Naujienos

Sveikinimas Motinos dienos proga

Gegužės pirmąjį sekmadienį paminėta Motinos diena. Jai ruošėsi ir Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai.
Integruotų tikybos ir dailės pamokų metu nupiešti piešiniai atskleidė vaikų meilę brangiausiam žmogui Žemėje – Mamai. Šviesios spalvos, pavasario gėlės, šilti žodžiai sugulė į mokinių darbų parodą, kuri tikybos mokytojos Ilonos Dauderienės iniciatyva buvo eksponuota Upytės Šv. Karolio Boromiejaus bažnyčioje.
Šv. Mišių metu vaikai, kunigo dr. Gedimino Jankūno pakviesti, iškėlę rankas laimino mamas ir globėjas, dėkojo ir linkėjo stiprybės. Palaiminimas baigėsi gražiausiais posmais ir gėlėmis. Pradinių klasių mokytojos Rasa Sikarskienė ir Danguolė Maslauskienė, kurios parengė mokinius šiai prasmingai dienai, įkvėpė vaikams pasitikėjimo, sudarė galimybę jų saviraiškai ir suteikė džiaugsmo visiems Šv. Mišių dalyviams.
Vaikų akys liudijo, kad jiems gera būti gėrio nešėjais, kurie pripildė širdis meilės ir po bažnyčios skliautais paskleidė gerumo jausmą – vienijantį, šildantį ir suteikiantį jėgų.
Direktorė Jurgita Zalatorienė